Go to

 

Tin tức ngành

THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG

Ngày

THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG

Thân tặng các bạn cuốn "từ điển ngành", bao gồm các thuật ngữ thường dùng trong:

- Sáng tạo

- Tiếp thị, Truyền thông Quảng cáo nói chung

- Sản xuất

- Thiết kế, bao gồm các hạng mục thiết kế thường gặp trong Below the line.

Hy vọng cuốn từ điển bỏ túi với các thuật ngữ thông dụng này sẽ giúp các bạn ít nhiều, đặc biệt là các bạn tân binh mới bước chân vào ngành.

 

 

 

Nguồn: Bold Creative Training Lab