Go to

 

Thông tin khai báo y tế
Không
5.Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có tiếp xúc với (*)
Không
Người bệnh hoặc nghi ngờ, mắc bệnh COVID-19 (*)
Người từ nước có bệnh COVID-19 (*)
Người có biểu hiện (Sốt, ho, khó thở , Viêm phổi) (*)
A. Không tiếp xúc với ai      B. F0 - Người nhiễm Covid      C. F1 - Tiếp xúc trực tiếp với F0      D. F2 - Tiếp xúc trực tiếp với F1     
Chưa tiêm Mũi 1 Mũi 2